شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
سلام در اين اتاق در باره هدفهايمان صحبت ميکنيم و مشاوره ميگيرم و ميدانم مشاوره دوستان براي من مفيد خواهد بود

پيام‌هاي اتاق

درب کنسرو بازکن برقی

ziton

+ چه قدر ِتوان بريا آينده برنامعه ريزي کرد
درب کنسرو بازکن برقی
گروه آينده روشن
vertical_align_top