اتاق آينده روشن
ziton
توضیحات
سلام در اين اتاق در باره هدفهايمان صحبت ميکنيم و مشاوره ميگيرم و ميدانم مشاوره دوستان براي من مفيد خواهد بود
اتاق های جدید
اتاقی وجود ندارد
پيام‌هاي اتاق
ساعت ویکتوریا

ziton

+ چه قدر ِتوان بريا آينده برنامعه ريزي کرد
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا